Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021-25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021-25/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art.22 § 1 pkt.1 w związku z art. 37a § 3 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 433) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu w okresie od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. z wyłączaniem spraw pilnych, które zostały wskazane w zarządzeniu Adm.-021-13/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 13 marca 2020 r.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Sędzia Tadeusz Rączkowski

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021-25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
b/d