Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021- 12/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie art.22§1 pkt.1, art.37a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.Dz.U. z 2020 r.,poz. 365) oraz §30 ust.1 pkt.6 i  15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych    (tj.Dz.U.z 2019 r., poz.1141) a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) zarządza się co następuje: 

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu.

 §2

Wprowadza się wyłączenie w okresie od 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta  w Sądzie Rejonowym w Grójcu ( za zachowaniem telefonicznej formy kontaktu).

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu  Rejonowego w Grójcu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                               

 

Prezes Sądu Rejonowego 

                                                                                               Tadeusz Rączkowski     

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d