Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 11/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia poruszania się po budynku Sądu Rejonowego w Grójcu związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021- 11/20

Prezesa  i Dyrektora

 Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia poruszania się po budynku Sądu Rejonowego w Grójcu związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie art.22§1 pkt.1 oraz art.31 a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.Dz.U. z 2020 r.,poz. 365) oraz §30 ust.1 pkt.6 i §31 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych    (tj.Dz.U.z 2019 r., poz.1141) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) zarządza się co następuje:

§ 1

1. W ramach działań zapobiegawczych, w związku z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszelkie informacje o postępowaniach sądowych będą udzielane telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz za pomocą Portalu Informacyjnego.

2.Przyjmowanie interesantów będzie odbywać się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta, bez możliwości przemieszczania się po budynku Sądu.

3. Ogranicza się pobyt Interesantów w Czytelni Akt do jednej osoby,

4.Od dnia 12 marca 2020 r. ogranicza się ruch interesantów, pełnomocników, biegłych, świadków po budynku Sądu tylko do wyznaczonych stref, którymi są:

5).Sale rozpraw nr I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  na  I piętrze,

6). Biuro Podawcze na parterze.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       

Prezes Sądu Rejonowego                                                                                      Upoważniona do wykonywania obowiązków

Tadeusz Rączkowski                                                                                                        Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

 Renata Jankowska    

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 11/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia poruszania się po budynku Sądu Rejonowego w Grójcu związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d