VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Rozpoznaje sprawy wieczysto-księgowe z terenu gmin: Białobrzegi, Radzanów, Wyśmierzyce, Stromiec, Błotnica, Promna. ...............................................................................................................................................................................................................

 
Sekretariat:
Białobrzegi 26-800, ul. Kościelna 110
pokój nr 18
tel./fax (48) 613 20 19
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................
 
Przewodniczący Wydziału:
Referendarz Agnieszka Chodyra
pokój nr 18
tel. (48) 613 20 19 
 
................................................................................................................................................................................................................
                          
Kierownik Sekretariatu:
Iwona Krzciuk
Tel.  (48) 613 20 19

Rejestr zmian dla: VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych