Skrócenie czasu pracy w dniach 12-14 czerwca

Na postawie Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu nr Adm.-021-26/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. ustala się czas pracy pracowników III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych (z wyłączeniem Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych oraz pracowników III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich protokołujących podczas posiedzeń sądowych na salach rozpraw) w godzinach od 08:00 do godz. 15:00.

Rejestr zmian dla: Skrócenie czasu pracy w dniach 12-14 czerwca

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d