Pomoc prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Komunikaty o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19:

Komunikat z 12 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem COVID-19
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Komunikat z dnia 19 maja 2020 r. o zmianach przepisów ustawy w związku ze stanem epidemii znajduje się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmianaprzepisow-ustawy-o.html

 

Komunikat z 19 maja 2020 r. zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 znajduje się na stronie:otwiera się w nowym oknie

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html


 

Komunikat z 12 czerwca 2020 r. o opracowaniu przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem opublikowano na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.htmlOd 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Z nieodpłatnych porad profesjonalistów mogą skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie przez adwokatów i radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego). 
To efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

• młodzież do 26 roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Listę punktów, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna oraz godziny ich urzędowania, a także szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Informacji o konkretnym miejscu i godzinach otwarcia punktów należy szukać też w Biuletynie Informacji Publicznej starostw powiatowych.

 

1)Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Grójcu

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Adres: ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

pokój nr. 4

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.30-19.30 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy

Adres: ul. Mostowa 27, 05-640 Mogielnica

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście nad Pilicą

obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „HONESTE VIVERE”

Adres: pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

czynny w poniedziałek w godzinach 13.00-17.00 wtorek, środa czwartek, piątek od 8.00 do 12.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

4) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Goszczynie

Adres: ul. Armii Krajowej 2 (hala sportowa), 05-610 Goszczyn obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „TOGATUS PRO BONO”

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

5) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białobrzegach

PCPR

Adres: ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi

Czynny od  Wtorek do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.00

 

6) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białobrzegach

d. bursa
Adres: ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi
Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach: 10.00 - 14.00

7) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wyśmierzycach

UMiG
Adres: ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce
Czynny w poniedziałek w godzinach: 12.00 - 16.00

 

8) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Promnej

Urząd Gminy

Adres: Promna Kolonia 5, 26-803 Promna
Czynny w piątek w godzinach: 10.00 - 14.00

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
2020-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d