Ogłosznie dot. sprawy I Ns 552/18

I Ns 552/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie I Ns 552/18 wydał postanowienie z dnia 31 grudnia 2018 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Grójeckiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Grójcu kwoty 3102,61 złotych (trzy tysiące sto dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy), która to kwota ma być wydana spadkobiercom Barbary Joanny Dynkowskiej, córki Józefa i Stanisławy, zmarłej w dniu 30 marca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Lesznowoli, gmina Grójec, pod warunkiem wykazania praw do nabycia spadku po niej pod warunkiem wykazania praw do nabycia spadku po niej. Wzywa się spadkobierców Barbary Joanny Dynkowskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa.

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłosznie dot. sprawy I Ns 552/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d