Ogłosznie dot. sprawy I Ns 518/18

I Ns 518/18

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Grójcu ogłasza o wydaniu przez tut. Sąd w dniu 6 czerwca 2019 roku w sprawie I Ns 518/18 postanowienia o zarządzeniu sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Jaskulskim, zmarłym w dniu 28 kwietnia 2013 roku w miejscowości Góry, gmina Promna, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w miejscowości Witaszyn, gmina Wyśmierzyce, PESEL 92041705859. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

SSR Paweł Pszczółka

 

Rejestr zmian dla: Ogłosznie dot. sprawy I Ns 518/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d