Ogłoszenie w sprawie I Ns 188/17

I Ns 188/17

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 188/17 z wniosku Gminy Grójec o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie na rzecz Adama Trześniewskiego nieruchomości położonej w miejscowości Radzanów, gm. Radzanów, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 44 o powierzchni 0,5700 ha.

            Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

SSR Katarzyna Studzińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 188/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d