Ogłoszenie dot. sprawy INs 613/18

 Sygn. akt INs 613/18

 OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 29 marca 2019  roku w sprawie I Ns 613/18 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Powiatu Białobrzeskiego, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300, 35 zł. (trzysta złotych trzydzieści pięć groszy), wchodzącej w skład masy spadkowej po Piotrze Kłaku, synu Tomasza i Anety, zmarłym w dniu 12 października 2018 roku w Niedabylu, która zostanie wydana spadkobiercom zmarłej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku”.

 Sędzia Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy INs 613/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d