Ogłoszenie dot. sprawy INs 546/18

 Sygn. akt INs 546/18

 OGŁOSZENIE

 „Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Hannie Zofii Okraj, z domu Traczyk, córce Mieczysława i Stanisławy (PESEL: 63090307002,) zmarłym w dniu 19 września 2018 roku. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. – spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

  Sędzia Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy INs 546/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d