Ogłoszenie dot. sprawy INs 294/19

Sygn. akt INs 294/19

  

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 9 września 2019  roku w sprawie I Ns 294/19 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Powiatu Białobrzeskiego, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 043, 04 z. (siedem tysięcy czterdzieści trzy złote cztery grosze), wchodzącej w skład masy spadkowej po Bożenie Tomaszewskiej, córce Aleksandra i Felicji, zmarłej w dniu 24 marca 2019 roku, która zostanie wydana spadkobiercom zmarłej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy INs 294/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-19
Publikacja w dniu:
2020-05-19
Opis zmiany:
b/d