Ogłoszenie dot. sprawy INs 166/19

Sygn. akt INs 166/19

 OGŁOSZENIE

  „Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie I Ns 166/19 wydał postanowienie z dnia 17 maja 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Grójcu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Grójcu kwoty1 000 złotych (tysiąc) złotych wraz z dalszymi odsetkami, przechowywanej na koncie Sądu Rejonowego w Grójcu, która zostanie wydana Olehowi Leonenko na jego wniosek, ewentualnie innej osobie na jej wniosek, jeżeli wykaże prawa do tej kwoty. Wzywa się Oleha Leonenko albo inne uprawnione osoby do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa".

Sędzia Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy INs 166/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d