Ogłoszenie dot. sprawy INs 102/19

Sygn. akt INs 102/19 
 
OGŁOSZENIE
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu toczy się postępowanie w sprawie INs 102/19  z wniosku Joanny Elżbiety Wójcik z udziałem Jana Wójcika, Marianny Rosłaniec, Krzysztofa Rosłańca, Teresy Rosłaniec, Mirosława Rosłańca, Dariusza Rosłańca, Piotra Rosłańca, Andrzeja Stępnia i Elżbiety zd. Stępień o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Wyśmierzycach, przy ul. Wojska Polskiego 11, gmina Wyśmierzyce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1645, o powierzchni 0,0658 ha, objętej księgą wieczystą RA2G/00011714/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości o ile zostanie udowodnione.
 
 
Sędzia Grzegorz Gaj 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy INs 102/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
b/d