Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 99/18

I Ns 99/18

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 99/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Stromiec o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w miejscowości Olszowa Dąbrowa, gmina Stromiec, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie oznaczonych geodezyjnie numerami: 329/1, o powierzchni 0,0288 h, objętej księgą wieczystą numer RA2G/00011763/7; 330/1 o powierzchni 0,0150 ha objętej aktem własności ziemi numer WBG.RB.ON-451/5/18/2/76; 397/2 o powierzchni 0,9318 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 397/2 aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

SSR Piotr Gagacki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 99/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d