Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 98/17

I Ns 98/17

OGŁOSZENIE

 ,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 98/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Zyśk o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami 58/1 o pow. 1,28 ha, 60 o pow. 0,10 ha, 95 o pow. 0,38 ha, 124 o pow. 0,94 ha, 145 o pow. 0,58 ha, 192/1 o pow. 0,24 ha położonej w Słomczynie, gm. Grójec, a także udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami 156 o pow. 0,07 ha i 167 o pow. 0,29 ha położonej w Słomczynie, gm. Grójec. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione”

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 98/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d