Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 95/20

I Ns 95/20

 OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza przedsiębiorstwa H.A.T.A. Helena Bagińska w spadku, wchodzącego w skład spadku po Helenie Bagińskiej (PESEL: 56041805582), córce Jana i Teresy, zmarłej w dniu 14 grudnia 2019 roku w Warce i tam ostatnio stale zamieszkałej.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. – spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 95/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-04
Publikacja w dniu:
2020-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-04
Publikacja w dniu:
2020-05-04
Opis zmiany:
b/d