Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 92/19

I Ns 92/19

 OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 19 marca 2019  roku w sprawie I Ns 92/19 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Powiatu Białobrzeskiego, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.133,85 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), wchodzącej w skład masy spadkowej po Krystynie Bociek, córce Franciszka i Lucyny, zmarłej w dniu 22 października 2018 roku, która zostanie wydana spadkobiercom zmarłej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 92/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d