Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 90/20

I Ns 90/20
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 90/20 z wniosku Zbigniewa Kamińskiego, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Stromiecka, powiat białobrzeski, województwa mazowieckiego, składającej się z działek oznaczonych numerami 205, 221, 275 o łącznej powierzchni 1,27 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 
Sędzia Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 90/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
b/d