Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 88/19

I Ns 88/19

O G Ł O  S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 88/19 z wniosku Kazimiery i Jana małżonków Zych o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie na ich rzecz nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Sportowej 18 stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2075 o powierzchni 0,0469 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 88/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d