Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 87/19

I Ns 87/19 

OGŁOSZENIE 

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 87/19 z wniosku Stanisława Chudzika, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Siemiradz, gm. Stara Błotnica, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 192 o pow. 2,40 ha oraz 298 o pow. 0,26 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Anny Wąsowicz, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 87/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
b/d