Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 828/16

Sygn. akt. I Ns 828/16

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 828/16 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Szulca o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie m.in. własności nieruchomości gruntowej położonej w Mogielnicy, gmina Mogielnica, powiat grójecki, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 820/1 o powierzchni 1,0936 ha i nr 820/2 o powierzchni 0,0077 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Sędzia Wioletta Markowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 828/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
b/d