Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 816/16

Sygn. akt I Ns 816/16

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu pod sygn. akt I Ns 816/16 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Telbuch i Ireny Fukowskiej o uznanie za zmarłego Adama Piotra Barszcza /Barszcz/, urodzonego w dniu 11 stycznia 1954 r., syna Stanisława i Heleny z domu Nowackiej, ostatnio zamieszkałego w Jeruzalu gmina Wyśmierzyce. Z okoliczności znanych z akt sprawy wynika, że w dniu 16 listopada 2003 r. Adam Piotr Barszcz udał się z miejscowości Przybyszew gmina Promna do miejsca swojego zamieszkania, gdzie nie dotarł. W związku z tym Sąd wzywa Adama Piotra Barszcza, aby w terminie 6 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.”

SSR Wioletta Markowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 816/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d