Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 79/20

I Ns 79/20
 
OGŁOSZENIE
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 79/20 toczy się sprawa z wniosku Kazimiery Walickiej i Krystyny Marianny Romaldowskiej przy udziale: Jerzego Romaldowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Dariusza Macieja Walickiego i Kazimiery Walickiej,  na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, udziału do 1/2  (jednej drugiej) części  oraz Jerzego Romaldowskiego i Krystyny Marii Romaldowskiej, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, udziału do 1/2  (jednej drugiej) części własności nieruchomości położonej w Długowoli, gmina Goszczyn, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni 4,81 ha, oznaczonej geodezyjnie numerem 141/2 na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 3610-95/12.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 79/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-31
Publikacja w dniu:
2020-08-31
Opis zmiany:
b/d