Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 741/13

I Ns 741/13

OGŁOSZENIE

 Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 741/13 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Ziętary o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pracach Dużych, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 72 o powierzchni 0,77 ha, nr 158 o powierzchni 2,40 ha i nr 708 o powierzchni 0,85 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione

  

SSR Wioletta Markowska

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 741/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-22
Publikacja w dniu:
2019-07-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-22
Publikacja w dniu:
2019-07-22
Opis zmiany:
b/d