Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 72/19

I Ns 72/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku w sprawie I Ns 72/19 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Gminy Chynów, zarządzono sporządzenie spisu inwentarza spadku po Elżbiecie Kosek (PESEL: 56030606626), córce Franciszka i Zofii, zmarłej w dniu 5 czerwca 2015 roku w Grójcu i tu ostatnio stale zamieszkałej.

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 72/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
b/d