Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 668/17

Sygn. akt I Ns 668/17

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Grójcu ogłasza o wydaniu przez tut. Sąd w dniu 27 lutego 2018 roku w sprawie I Ns 668/17 postanowienia o zarządzeniu sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Wacławie Klimku, zmarłym w dniu 5 lipca 2012 roku w Grójcu i tam ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym, PESEL 44030205792. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

SSR Paweł Pszczółka

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 668/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d