Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 666/17

I Ns 666/17

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 666/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Lesiak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Młodyniach Dolnych gmina Radzanów, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 130 o powierzchni 0,2600 ha i nr 142 o powierzchni 0,0400 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Grójec, dnia 6 czerwca 2019 r.

SSR Wioletta Markowska

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 666/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-19
Publikacja w dniu:
2019-08-19
Opis zmiany:
b/d