Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 66/17

I Ns 66/17

  

                                                                                                                          OGŁOSZENIE

 Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 66/17 z wniosku Anny Senator przy udziale Anny Rączki, Janiny Kwiecińskiej, Mateusza Rączki, Barbary Podymniak, Wandy Ślęzak o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie na rzecz Jerzego Rączki i Anny Rączki nieruchomości, stanowiącej działkę, oznaczoną ewidencyjnie nr 78 o powierzchni 1, 36 ha, położonej w miejscowości Dobra Wola w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim woj. Mazowieckim. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

   

                                                                                                                                                SRR Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 66/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d