Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 568/17

 

I Ns 568/17

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 568/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Barbary Pecelt o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 890 o powierzchni 0,0490 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

SSR Wioletta Markowska

 

 

Ns 568/17

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 568/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d