Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 549/18

I Ns 549/18

 OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 549/18 toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Wolskiego z udziałem: Janiny Jadwigi Sokołowskiej, Joanny Zagrodzkiej, Krzysztofa Wolskiego, Grzegorza Wojciecha Wolskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Kazimierza Wolskiego własności nieruchomości położonych w obrębie Dąbrówka Nowa, gmina Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie oznaczonych geodezyjnie numerami: 205 o powierzchni 0,42 ha, 208 o powierzchni 0,16 ha na wyrysie z mapy, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 200/10/2/88.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 549/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d