Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 52/18

 I Ns 52/18

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 52/18, toczy się sprawa z wniosku Krystyny Buczko z udziałem Grzegorza Chojeckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Chojeckiej, córce Stanisława i Janiny z domu Frączak, zmarłej w dniu 8 lipca 2015  roku w miejscowości Podole, gmina Grójec i tam ostatnio stale zamieszkałej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

SSR Piotr Gagacki

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 52/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d