Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 495/18

I Ns 495/18

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 495/18 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza samoistnego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej oznaczonej ewidencyjnie numerami 86 o pow. 0,3 ha, 197 o pow. 0,09 ha, 270 o pow. 0,39 ha, 286 o pow.0,13 ha, 302 o pow. 0,42 ha, 341 o pow. 0,61 ha, 358 o pow. 0,19 ha, 413 o pow. 0,01 ha, 427 o pow. 0,03 ha, 452 o pow. 0,05 ha i 467 o pow. 0,09 ha położonej w Jakubowie, gm. Stara Błotnica. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 495/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-15
Publikacja w dniu:
2019-05-15
Opis zmiany:
b/d