Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 486/19

I Ns 486/19
  
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 486/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Teresie Nowak, córce Edwarda i Pelagii zmarłej w dniu 19 maja 2019 roku w Nowym Mieście nad Pilicą i tam ostatnio stale zamieszkałej. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
 
sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 486/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-27
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Opis zmiany:
b/d