Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 469/18

I Ns 469/18

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 469/18 z wniosku Jana Barszcza, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Sucha, gm. Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwa mazowieckiego, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2344 o powierzchni 0,0400 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

SSR Paweł Pszczółka

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 469/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d