Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 464/16

 I Ns 464/16

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 494/16 toczy się sprawa ze skargi Ewy Pawelczyk z udziałem Hanny Lisickiej, Gminy Warka, Skarbu Państwa – Starosty Grójeckiego, Marii Myszyńskiej o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego w Grójcu z dnia 29 lipca 1960 roku, sygn. akt I Ns 348/60 w sprawie z wniosku Skarbu Państwa z udziałem Emilii Erman, Jana Penkali, Franciszki Penkalowej o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej przy ul. Koziej 8 (aktualny adres ul. Długa 26) w Warce, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni 521 m2 (pięćset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), oznaczonej aktualnie numerem ewidencyjnym 1504 na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 3669-35/04

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym pozostałych spadkobierców Jana Pękali (Penkali) i Franciszki Pękali (Penkali), a w szczególności spadkobierców Heleny Jachowicz, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności udziału w nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 464/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-26
Publikacja w dniu:
2020-03-26
Opis zmiany:
b/d