Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 46/17

Sygn. akt I Ns 46/17

 OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 46/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Pniewy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez wnioskodawczynię własności nieruchomości gruntowych: położonych w brębie Huta Jeżewska, gmina Pniewy, powiat grójecki, woj. mazowieckie, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 1 – o powierzchni 0,18 ha, nr 32 – o powierzchni 0,07 ha, nr 39 – o powierzchni 0,42 ha, nr 40 – o powierzchni 0,23 ha, nr 9 – o powierzchni 2,72 ha, nr 29/1 – o powierzchni 0,57 ha i nr 29/2 – o powierzchni 0,74 ha oraz położonych w obrębie Natalin, gmina Pniewy, powiat grójecki, woj. mazowieckie, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 10 – o powierzchni 0,15 ha, nr 40 – o powierzchni 0,39 ha, nr 52 – o powierzchni 0,23 ha, nr 54 – o powierzchni 0,10 ha, nr 74 – o powierzchni 0,16 ha, nr 90 – o powierzchni 0,13 ha, nr 91 – o powierzchni 0,02 ha, nr 105 – o powierzchni 0,09 ha i nr 53 – o powierzchni 0,45 ha, dla których nie zostały założone księgi wieczyste ani zbiory dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Wioletta Markowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 46/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d