Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 461/18

I Ns 461/18

OGŁOSZENIE 

 „Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku w sprawie I Ns 461/18 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Anny Czarneckiej, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.000 zł, stanowiącej spłatę należną Pawłowi Ziółkowskiemu (PESEL 71040904995) z tytułu działu spadku po Janie Ziółkowskim, o której orzeczono w punkcie VI postanowienia Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie I Ns 21/17, a która to kwota zostanie wydana Pawłowi Ziółkowskiemu na jego wniosek, ewentualnie innej osobie na jej wniosek, jeżeli wykaże prawa do tej kwoty. Wzywa się do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa".

 

SSR Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 461/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d