Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 459/18

I Ns 459/18             

 O G Ł O S Z  E N I E

 

            Na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd zawiadamia o złożeniu do Sądu Rejonowego w Grójcu przez Artura Czerwińskiego wykazu inwentarza spadku po Danucie Czerwińskiej (Stefana i Janiny), zmarłej w dniu 25 kwietnia  2018 roku w Grójcu, ostatnio stale zamieszkałej w Warce (PESEL 52052701729) oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

   

                                                                             SSR Paweł Pszczółka

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 459/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d