Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 45/19

 I Ns 45/19

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 45/19 toczy się sprawa z wniosku Pawła Kasztankiewicza z udziałem Marii Kasztankiewicz, Haliny Kruślńkiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Dąbrowskim, synu Władysława i Stanisławy, zmarłym w dniu 20 października 1999 roku w Kozietułach, gmina Mogielnica i tam ostatnio stale zamieszkałym.

Wzywa się spadkobierców Wiesława Dąbrowskiego, w szczególności następców prawnych Heleny Dąbrowskiej z domu Namielskiej, córki Andrzeja i Antoniny, zmarłej w dniu 5 listopada 2014 roku w Grójcu, ostatnio stale zamieszkałej w Kozietułach, gmina Mogielnica, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 45/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d