Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 432/17

I Ns 432/17

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 432/17 toczy się sprawa z wniosku Krystyny Jakubowskiej z udziałem: Władysława Jakubowskiego, Józefy Brogowicz, Ryszarda Jakubowskiego, Kazimierza Jakubowskiego, Elżbiety Majcher, Antoniego Wacława Jakubowskiego, Bożeny Jakubowskiej, Roberta Jakubowskiego, Grażyny Trzaskowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Czachowie, gmina Jasieniec, powiat grójecki, województwo mazowieckiej o łącznej powierzchni 5,05 ha, składającej się z działek oznaczonych  geodezyjnie numerami: 17, 25, 26, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00007055/3.

 

            Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Franciszki Piaseckiej, córki Józefa i Julianny, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione".   

 

SSR Piotr Gagacki

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 432/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d