Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 429/17

I Ns 429/17

Ogłoszenie

            Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 6 sierpnia  2018 roku w sprawie I Ns 429/17 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Sławomira Ofińskiego zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 250 złotych, tytułem obowiązku naprawienia szkodna rzecz Ceramiki Tarona spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarczynie, na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Grójcu, wydanego w sprawie o sygn.  akt VI K 212/10, która zostanie wydana organowi uprawnionemu do reprezentacji spółki, pod warunkiem wykazania uprawnienia.   

 

\

SSR Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 429/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d