Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 423/18

I Ns 423/18

 OGŁOSZENIE

 Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 423/18 toczy się sprawa z wniosku Marka Adamczyka przy udziale: Adama Adamczyka, Zdzisława Jastrzębskiego, Gminy Białobrzegi, Zuzanny Pękackiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Białobrzegach, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie, przy ul. Ogrodowej 6 oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 734/5 o powierzchni 0,0256 ha  na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem zaewidencjonowanym i przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach za numerem P.1401.2005.1, na rzecz Marka Adamczyka i Adama Adamczyka w udziałach po 1/2 (jednej drugiej) części.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 423/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d