Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 422/19

I Ns 422/19

 OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 422/19 toczy się sprawa z wniosku Marka Mirowskiego i Zofii Mirowskiej przy udziale: Marii Maciak, Elżbiety Dobrowolskiej, Zdzisława Maciaka, Tadeusza Maciaka, Ewy Tulin, Mariusza Maciaka, Iwony Woźniak, Jana Staszewskiego, Michała Staszewskiego, Bogdana Staszewskiego, Piotra Staszewskiego i Tadeusza Staszewskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Marka Mirowskiego i Zofii Mirowskiej, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, własności nieruchomości położonych w Promniku, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,27 ha, oznaczonej geodezyjnie numerem 72/2 i o powierzchni 0,14 ha, oznaczonej geodezyjnie numerem 128/2, na wyrysie z mapy, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 211/6/19/82.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 422/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-26
Publikacja w dniu:
2020-03-26
Opis zmiany:
b/d