Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 42/19

 I Ns 42/19
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 44/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Gołębiowskim, zmarłym w dniu 16 grudnia 2018 roku w Żyrardowie, ostatnio stale zamieszkującym w Mogielnicy, wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
sędzia Piotr Gagacki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 42/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-31
Publikacja w dniu:
2020-08-31
Opis zmiany:
b/d