Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 403/19 - nr 2

I Ns 403/19

 OGŁOSZENIE

 „Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 7 października 2019 roku w sprawie I Ns 403/19 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Gminy Belsk Duży, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.533 złotych (tysiąc pięćset trzydzieści trzy złotych), stanowiącej odszkodowanie za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Belsk Duży nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0015 Maciejówka, gm. Belsk Duży, oznaczoną jako działka o nr 32/6 o powierzchni 0,0112 ha, która to kwota zostanie wydana na wniosek osoby, która wykaże tytuł własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji Starosty Grójeckiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku o nr 363/2017. Wzywa się do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa".

  

SSR Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 403/19 - nr 2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
b/d