Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 402/18

I Ns 402/18

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 402/18 z wniosku Zbigniewa Piotra Prykla z udziałem Barbary Berg, Krzysztofa Dębniaka, Longiny Dziumak, Genowefy Prykiel, Krystyny Prykiel, Haliny Wiewiór, Gminy Promna oraz Prokuratora Rejonowego w Grójcu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mała Wieś, gmina Promna, o powierzchni 0,0800 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 305. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości o ile zostanie udowodnione.”

SSR Grzegorz Gaj

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 402/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-15
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Opis zmiany:
b/d