Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 401/17

Sygnatura akt: I Ns 401/17

 O G Ł O S Z  E N I E

  "Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 401/17 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Adamczyk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stromiec Podlesie, gmina Stromiec, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 86 o powierzchni 0,8200 ha, nr 239 o powierzchni 0,4000 ha i nr 425 o powierzchni 0,4200 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie  z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione."

 

Sędzia Wioletta Markowska

               

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 401/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d