Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 395/17

I Ns 395/17

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 395/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Skrzypczak o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 54 o pow. 2,68 ha położonej w Osinach, gm. Pniewy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 395/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d