Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 378/19

Sygnatura akt: I Ns 378/19 

O G Ł O S Z  E N I E

 W dniu 4 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie o sygn. akt I Ns 378/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Igorze Aleksandrze Kaszyńskim (synu Zenona i Lidii z domu Rykacz), PESEL 56032404499, zmarłym w dniu 14 lipca 2018 r. w Pracach Dużych gmina Tarczyn, ostatnio stale tam zamieszkałym.

Pouczenie:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Sędzia Wioletta Markowska

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 378/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d